คู่หูมหัศจรรย์ จำหน่ายปลีก-ส่ง

คู่หูมหัศจรรย์ เวิลด์แพลนท์ ไคโตซาน World Plant Chitosan ไคโตซาน ทุเรียน จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง นวัตกรรมใหม่ ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารที่พืชต้องการมากที่สุด รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

จุดเด่น คู่หูมหัศจรรย์

สกัดจากธรรมชาติ 100% ไม่เป็นพิษ ต่อผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงผู้บริโภค ประกอบด้วยเวิลด์แพลนท์ สารเพิ่มประสิทธิภาพสูตรไอออน และไคโตซานสูตรโอลิโกเมอร์ ใช้คู่กันดีมาก ใช้ได้กับพืชทุกชนิด

พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วน

ช่วยให้ ราก ลำต้น ใบ สมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโตดี ทนต่อสภาพอากาศแวดล้อมที่เปลี่ยนไปตามช่วงฤดูกาล 

ทนต่อโรคและแมลง

ไคโตซานเป็นไบโอพอลิเมอร์ จะช่วยยับยั้งและสร้างความต้านทานโรคให้กับต้นพืชทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงต้านทานแมลงศัตรูพืชอีกด้วย

ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

พืชเจริญเติบโตดี แข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคและแมลงศัตรูพืชรบกวน ช่วยประหยัดค่าปุ๋ย ค่ายาสารเคมีอื่นๆ ต้นทุนลดลง ได้ผลผลิตดี

ชุดคู่หูมหัศจรรย์-เวิลด์คลาส-ปุ๋ย

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

คู่หูมหัศจรรย์ เวิลด์แพลนท์ ไคโตซาน สุดยอดสินค้าการเกษตร อินทรีย์ออร์แกนิค 100% ปราศจากสารเคมี นวัตกรรมจากอิสราเอล ช่วยให้พืชเจริญเติบโตรวดเร็ว แข็งแรง มีภูมิต้านทาน มีชีวิตชีวา ทนแดดทนแล้งได้ดีขึ้น เสริมสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ดิน ใช้ได้กับพืชทุกชนิด พืชสวน พืชไร่ พืชล้มลุก นาข้าว ปาล์ม พริก มันสัมปะหลัง อ้อย มะนาว ยางพารา ฯลฯ ไม่เป็นอันตรายต่อดินและสิ่งแวดล้อม เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ร่นระยะเก็บเกี่ยว ไม่มีผลเสียในระยะยาว ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพผู้ใช้ ในต้นทุนที่ต่ำกว่า ผลผลิตที่ดีกว่า

รีวิวจากผู้ใช้จริง

รีวิวการใช้ คู่หูมหัศจรรย์ เวิลด์แพลนท์ ไคโตซาน 1

พี่ชวน

ปลูกทุเรียน

ปลูกทุเรียน 1,000 ต้น ใช้สารมาหลายตัว สุดท้ายมาจบที่ชุดคู่หูมหัศจรรย์ ฉีดแล้วใบมัน ใบสวย ผิดตา ประทับใจกับผลลัพธ์การใช้มากๆ

ปลูกข้าวนาปรัง ซื้อปุ๋ยแพงต้นทุนสูง มีโรคแมลงศรัตรูพืชรบกวน หลังจากใช้ชุดคู่หูมหัศจรรย์ พ่นไป 2 รอบ ข้าวงาม โรคแมลงไม่มารบกวน ประทับใจกับผลลัพธ์มากๆ  

รีวิวการใช้ คู่หูมหัศจรรย์ เวิลด์แพลนท์ ไคโตซาน 2

พ่อตี๋

ทำนา

รีวิวการใช้ คู่หูมหัศจรรย์ เวิลด์แพลนท์ ไคโตซาน 3

ครูสาว

ปลูกปาล์ม

ปลูกปาล์มน้ำมัน ระยะแรก เจอปัญหาโรคเชื้อรา ยอดเน่า ใบไหม้ โรคแมลง ตัวด้วง รบกวน แก้ยังไงก็ไม่หาย หลังจากใช้ชุดคู่หูมหัศจรรย์บำรุง ช่วยแก้ได้ประทับใจมาก

ปลูกยางพารา 25 ไร่ อายุ 11 ปี อยากได้น้ำยางเพิ่มขึ้น มองหาตัวช่วย หลังจากได้ใช้ชุดคู่หูมหัศจรรย์ได้น้ำยางเพิ่ม เปอร์เซ็นต์น้ำยางดีขึ้น ช่วยให้ได้ราคาดีขึ้น 

พี่เด่นนภา

สวนยางพารา

ใช้คู่กันจึงเรียกว่า

"คู่หูมหัศจรรย์"

เวิลด์แพลนท์-สารเพิ่มประสิทธิภาพพืช-สูตรไอออน
เวิลด์แพลน สารเพิ่มประสิทธิภาพสูตรไอออน

รวมธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชประกอบด้วย ธาตุอาหารหลัก 3 ชนิด ธาตุอาหารรอง 3 ชนิด ธาตุอาหารเสริม 7 ชนิด รวมกันไว้ในซองเดียวจบ ประโยชน์ของธาตุอาหารแต่ละชนิดที่จำเป็นต่อพืช

3-ธาตุหลัก-ที่จำเป็นสำหรับพืช-มีอยู่ในคู่หูมหัศจรรย์-เวิลด์แพลนท์
3-ธาตุอาหารรอง-ที่จำเป็นสำหรับพืช-มีอยู่ในคู่หูมหัศจรรย์-เวิลด์แพลนท์
7-ธาตุอาหารเสริม-ที่จำเป็นสำหรับพืช-มีอยู่ในคู่หูมหัศจรรย์-เวิลด์แพลนท์
เวิลด์แพลนท์-ไคโตซาน-สูตรโอลิกูเมอร์
เวิลด์แพลน ไคโตซาน สูตรโอลิโกเมอร์

เป็นสารอาหารเข้มข้นชนิดน้ำเป็นโอลิโกเมอร์ธรรมชาติ เป็นชีวภาพสกัดจากธรรมชาติ 100% ไร้สารเคมี ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญในรูปของ D-glucosamine พบได้ในธรรมชาติ โดยเป็นองค์ประกอบอยู่ในเปลือกของสัตว์พวก กุ้ง ปู แมลง และเชื้อรา เป็นสารธรรมชาติที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว คือ ที่เป็นวัสดุชีวภาพ (Biometerials) ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ มีความปลอดภัยในการนำมาใช้กับมนุษย์ ไม่เกิดผลเสียและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เกิดการแพ้ ไม่ไวไฟและไม่เป็นพิษ (non-phytotoxic) ต่อพืชใช้เป็นสารปรับสภาพดินและน้ำ ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มผลผลิตพืชทุกชนิด เหมาะสำหรับนาข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น กล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับใช้เคลือบเมล็ดพันธุ์พืช และเป็นสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชได้ทุกชนิด

เวิลด์แพลนท์ โตซาน เป็นสารอาหารเข้มข้นชนิดน้ำ เป็นโอลิโกเมอร์ธรรมชาติ

อัตราการใช้ คู่หูมหัศจรรย์

วิธีใช้คู่หูมหัศจรรย์ เวิลด์แพลนท์ ไคโตซาน

ฉีดพ่นเป็นละออง

เป็นประจำทุก 7-15 วันครั้ง

ตั้งแต่เริ่มปลูก ถึงเก็บเกี่ยว


จบทุกปัญหาที่กังวลใจ

เมื่อใช้คู่กัน

  • รากไม่เดิน กินปุ๋ยน้อย รากเน่าโคนเน่า
  • ลำต้นไม่แข็งแรง เปลือกแตก 
  • ใบเหลือง ใบไหม้ ใบร่วง
  • ปัญหาจากโรคเชื้อราชนิดต่างๆ
  • ปัญหาแมลงศัตรูพืชรบกวน
  • ปัญหาดินเสื่อม ดินเค็ม ดินเปรี้ยว
ปุ๋ย-wci-เวิลคลาส

เป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ประกอบด้วยปริมาณอินทรีย์วัตถุรับรอง ออแกนิคแมคเตอร์ (OM) 20%

ไม่ต้องถามว่าดีไหม

ดูที่ผลลัพธ์ และยอดขาย

ใช้ดี ซื้อซ้ำต่อเนื่อง

จากผลลัพธ์การใช้จริงจากเกษตรกรมายาวนานมากกว่า 4 ปี พิสูจน์แล้วว่า สินค้าใช้ดี

สต็อกแน่น ส่งไวถึงมือ

สั่งซื้อวันนี้ สินค้าพร้อมส่ง ลูกค้าจะได้รับปกติ 1-2 วันทำการ ถึงมือทั่วประเทศ

รีวิวใช้จริง ดีจริง

รีวิวลูกค้าสามารถกดติดตามชมได้ที่ช่อง หรือที่เพจคลัง ผลลัพธ์การใช้ดีมายาวนาน

เกษตรกรเลือกใช้คู่หูมหัศจรรย์ จากทั่วประเทศ

100%

รับประกันความพึงพอใจ

กำลังเล อย่าคิดนาน ปรึกษาฟรี? 

สนใจยังไม่ต้องซื้อก็ได้ ทักมาสอบถามพูดคุยกันก่อนได้ ปรึกษาฟรี คู่หูมหัศจรรย์ใช้ได้กับพืชทุกชนิด.

ไลน์ คู่หูมหัศจรรย์ เวิลด์แพลนท์ ไคโตซาน

สแกนเพิ่มเพื่อน

คู่หูมหัศจรรย์

$

FREE


ปรึกษาตอนนี้

  • ทำสวน
  • ทำไร่ ทำนา
  • ปลูกทุเรียน

FAQ

1 ชุด ฉีดได้กี่ไร่?

1 ชุด ประกอบด้วย สารเพิ่มประสิทธิภาพพืช 1 ซอง และ ไคโตซาน ชนิดน้ำ 1 ขวด ผสมน้ำได้ 1,000 ลิตร เฉลี่ยฉีดได้พื้นที่ 20-30 ไร่.

ชุดคู่หูมหัศจรรย์ใช้ยังไง?

ผสมน้ำตามอัตราส่วนแนะนำ ฉีดพ่นรอบโคนต้นระยะห่าง 1 เมตร ช่วยปรับปรุงดิน ฉีดพ่นลำต้น กิ่งก้าน ใบ ช่วยเติมสารอาหาร และป้องกันโรคแมลงให้กับพืช.

ผสมร่วมกับสารเคมีอื่นๆ ได้ไหม?

หากต้องการประเมินผลลัพธ์หลังการใช้ไม่ต้องผสม ใช้แค่ชุดคู่หูฉีดเพื่อประสิทธิภาพที่ดี ถ้าต้องการประหยัดค่าแรงฉีด สามารถผสมร่วมกับสารอื่นๆ ฉีดพร้อมกันได้ ไม่มีผลเสีย.

ฉีดเวลาไหนดี?

ฉีดได้ทุกช่วงเวลาตามสะดวก แต่ไม่แนะนำช่วงที่แดดร้อนจัด ควรหลีกเลี่ยงช่วงเวลานั้น.

ใช้คู่หูมหัศจรรย์แล้วต้องใส่ปุ๋ยไหม?

คู่หูมหัศจรรย์เป็นการให้อาหารทางใบ พืชสามารถดูดซึมนำไปใช้ได้ทันที ส่วนปุ๋ยเม็ดยังคงเป็นธาตุอาหารทางดินควรต้องมีด้วย แต่สามารถลดปริมาณปุ๋ยเม็ดลงได้ เพราะพืชได้รับทางใบไปด้วยแล้ว.

ใบเหลือง ใบร่วง ใช้ยังไง?

แนะนำว่าควรเริ่มต้นจากการฟื้นฟูจากราก โดยใช้เวิลด์แพลนท์แบบซอง 2 ช้อน + ไคโตซานแบบขวด 40 ซีซี ผสมกับน้ำอัตราส่วน 20 ลิตร เทราดโคนต้น และรอบๆ ระยะ 1 เมตร ทุก 3-5 วัน.

แมลงศัตรูพืชรบกวน ป้องกันยังไง?

ถ้าไม่ต้องการให้ศัตรูพืชรบกวนควรฉีดชุดคู่หูตามอัตราส่วนแนะนำ ตั้งแต่เริ่มปลูกเป็นประจำทุก 10-15 วันครั้ง ตลอดจนถึงเก็บเกี่ยว.

ทุเรียนแตกใบอ่อนช่วยได้ไหม?

ปัญหาการแตกใบอ่อนถ้าปล่อยไว้ จะส่งผลให้ผลอ่อนร่วงได้ เราควรฉีด 3-5 วันครั้ง สามารถผสมแคลเซียมโบรอนด้วยได้ เพื่อให้มีอาหารมากพอไปเลี้ยงที่ใบ ทำให้ผลอ่อนไม่ขาดสารอาหาร ต้นก็จะไม่สลัดลูกทิ้ง.

ใช้ได้ดีกับ พืชทุกชนิด แนะนำ

มันสำปะหลัง

สวนลำไย

สวนเงาะ

เปิดรับตัวแทนจำหน่าย

สนใจสอบถามได้เลย

รับสมัครตัวแทนจำหน่าย คู่หูมหัศจรรย์ เวิลด์แพลนท์ ไคโตซาน ปุ๋ยเวิลด์คลาส wci สมัครสมาชิกฟรี
รับสมัครตัวแทนจำหน่าย คู่หูมหัศจรรย์ เวิลด์แพลนท์ ไคโตซาน ปุ๋ยเวิลด์คลาส wci สมัครสมาชิกฟรี
รับสมัครตัวแทนจำหน่าย คู่หูมหัศจรรย์ เวิลด์แพลนท์ ไคโตซาน ปุ๋ยเวิลด์คลาส wci สมัครสมาชิกฟรี

ติดตามชมเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE

ช่อง-youtube-เวิลแพลน-ไคโตซาน-คู่หูมหัศจรรย์
เพจคู่หูมหัศจรรย์ เวิลด์แพลนท์ไคโตซาน
>